Trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trình bày vướng mắc thực hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho rằng, việc trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hay Danh mục bổ sung hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng ký danh mục.

Vì thế, trường hợp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Danh mục bổ sung hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được cấp tại thời điểm Thông tư 194/2010/TT-BTC có hiệu lực thì phải thực hiện trừ lùi cả về số lượng và trị giá hàng hóa Trường hợp Danh mục hay Danh mục bổ sung được cấp tại thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực thì phải thực hiện trừ lùi về số lượng theo quy định.

(T.H)