Trước 5/12/2016: Hải quan địa phương phải hoàn thành kế hoạch cải cách 2016-2020

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của đơn vị mình.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan yêu cầu kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải hoàn thành trước ngày 5/12/2016 để Tổng cục Hải quan thẩm định và phê duyệt. 

Việc xây dựng kế hoạch trên từng địa bàn nhằm tạo sự thống nhất cao về ý thức và hành động trong toàn Ngành để triển khai có hiệu quả các hoạt động cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó,  lãnh đạo và CBCC của đơn vị phải nắm được mục tiêu và mục đích chiến lược phát triển của ngành Hải quan từ nay đến năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Từng lĩnh vực nghiệp vụ phải nắm được yêu cầu và các hoạt động liên quan sẽ triển khai của Ngành để có căn cứ định hướng cho hoạt động nghiệp vụ của đơn vị mình.

Yêu cầu đặt ra đối với kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 đối với từng địa phương là gắn với kế hoạch của toàn Ngành, các chương trình hành động của UBND tỉnh, thành phố; phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý của địa bàn (biên giới, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu chế xuất, loại hình XNK chủ yếu…) và các quy hoạch vùng miền, tuyến đường… liên quan tại địa bàn quản lý. 

(PV)