Trường hợp chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Theo Thông tư 12/2015/TT-BTC , kể từ ngày 15/03/2015 đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

- Có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế hoặc thông đồng với chủ hàng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế;

- Đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ báo cáo với cơ quan hải quan trong 03 lần liên tiếp;

- Sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

- Trong thời hạn 06 tháng, không khắc phục hậu quả của việc bị tạm dừng hoạt động;

- Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, Thông tư 12 còn quy định về thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, thu hồi mã số nhân viên làm đại lý hải quan...

(T.H)