Từ 15/9: Không được mua hàng miễn thuế sau khi ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan

Đây là nội dung tại Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo QĐ số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ”.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, kể từ ngày 15/9/2013, đối tượng người nhập cảnh vào Việt Nam sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại của khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh. Không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh.

Người nhập cảnh khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên máy bay. Cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này.

(NTH)