Từ 25/11, xăng dầu xuất nhập khẩu sẽ áp dụng một số quy định đặc thù

Đây là nội dung tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC, quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu, nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ 25/11, xăng dầu xuất nhập khẩu sẽ áp dụng một số quy định đặc thù như: bơm xăng dầu từ phương tiện vận chuyển vào kho và ngược lại; kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng…

Cụ thể, sau khi hoàn thành việc bơm xăng dầu nhập khẩu, công chức hải quan không phải thực hiện niêm phong kho mà giao chủ hàng chịu trách nhiệm trước PL giữ nguyên trạng xăng dầu.

Thời hạn nộp thuế xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa trong trường hợp không tái xuất hoặc tái xuất không hết được thay đổi lại là tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa. 

(T.H)