Từ 25/5, bổ sung chức năng mới trên hệ thống Ecustoms 5

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã thiết kế bổ sung 01 chức năng mới trên Hệ thống Ecustoms 5 nhằm cập nhật thời gian thực hiện thủ tục của công chức Hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cũng đã có hướng dẫn chi tiết thực hiện chức năng cập nhật thời điểm bắt đầu kiểm tra hồ sơ và thời điểm bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa trên Hệ thống thông quan điện tử Ecustoms 5.

Theo đó, đối với thao tác trên hệ thống, công chức được phân công kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa vào chức năngIXKết ni hệ thống → 1. VNACCS/VCIS  P. Ghi nhận thời điểm bắt đầu kiểm tra tờ khai VNACCS.

Công chức có thể cập nhật nguyên nhân làm ảnh hưởng đến thời gian kiểm tra thực tếhàng tại ô “Ghi nhận HQ”.

Thời điểm bắt đầu kiểm tra hồ sơ Hải quan: là ngày, giờ công chức bắt đầu kiểm tra hồ sơ sau khi tiếp nhận đầy đủ các chứng từ hợp pháp, theo đúng nội dung đã thông báo do người khai Hải quan xuất trình.

Thời điểm bắt đầu kiểm tra hàng bằng máy soi: là ngày, giờ công chức tiếp nhận và đưa hàng vào khu vực kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container.

Thời điểm bắt đầu kiểm tra trực tiếp hàng: là ngày, giờ công chức bắt đầu mở sealcontainer hoặc mở kiện hàng để kiểm tra thực tế bằng phương pháp kiểm tra trực tiếp.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan phân công công chức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện cập nhật thời điểm bắt đầu kiểm tra hồ sơ, thời điểm bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa như hướng dẫn nêu tại điểm 1 của công văn. Công chức Hải quan chịu trách nhiệm về nội dung, thời gian đã cập nhật trên Hệ thống.

Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 25/5/2015.

(T.H)