Từ đầu năm đến ngày 28/03/2017: Ngành Hải quan thu ngân sách 65.231 tỷ đồng

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, số thu từ ngày 01/03 đến ngày 28/03/2017 đạt 23.410 tỷ đồng, lũy kế từ đâu năm đến ngày 28/03/2017 là 65.231 tỷ đồng, đạt 23% dự toán, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước (số thu do Kho bạc Nhà nước cung cấp).
Ảnh minh họa - nguồn: Internet.Ảnh minh họa - nguồn: Internet.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 3 và ước kim ngạch XNK trong tháng 3/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, theo Tổng cục Hải quan ước thu tháng 3/2017 đạt 25.000 tỷ đồng, tương đương tháng trước. Ước thu 3 tháng đầu năm 2017 đạt 66.800 tỷ đồng, tăng  18,5% so với cùng kỳ năm 2016 (56.387 tỷ đồng).

(PV)