Từ ngày 01/02 đến 27/02/2018: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 17.426 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Hải quan từ ngày 01/02 đến 27/02/2018 đạt 17.426 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 01/01 đến 27/02/2018 đạt 41.839 tỷ đồng bằng 14,78% dự toán, bằng 14,3% chỉ tiêu phấn đấu.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Báo Hải quan. Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Báo Hải quan.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 02/2018 và ước kim ngạch XNK trong tháng 02/2018, ước thu tháng 02/2018 đạt 18.100 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 02 tháng đầu năm 2018 ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 15 % dự toán, bằng 14,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 283.000 tỷ đồng.

Kim Hoa