Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động Hải quan

Trong  2 ngày 7 và 8-3-2013, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế tổ chức Hội thảo Trao đổi về phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của Hải quan Việt Nam.

Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động Hải quan

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, đại diện của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), đại diện Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và đại diện 34 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, việc xây dựng hệ số đánh giá chỉ số hoạt động Hải quan giúp cho Hải quan Việt Nam biết được chúng ta đang đứng ở đâu so với các nước trong khu vực và thế giới. Hội thảo này để chúng ta học hỏi được kinh nghiệm xây dựng chỉ số giữa các đơn vị có liên quan, để không ngừng cải tiến chất lượng hệ thống chỉ số theo từng giai đoạn nhất định.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, sau Hội thảo này, Tổng cục Hải quan hi vọng các đơn vị sẽ quan tâm đúng mức đến nội dung phân tích, đánh giá các yếu tố tác động từ kết quả chỉ số nhằm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động cần đánh giá, từ đó xác định được nguyên nhân chủ quan và khách quan để có giải pháp xử lý phù hợp. Các đơn vị sẽ áp dụng phương thức kiểm soát công việc thông qua giám sát, đánh giá kết quả công việc dựa trên chỉ số…

Hội thảo đã được nghe ông Mathew Bannon- chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới giới thiệu về các loại hình đo lường hiệu suất và phương pháp xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động và ông Andrew Stepphens- Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) giới thiệu về pháp xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động của Hải quan Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng được nghe đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số giám sát và đánh giá kế hoạch chương trình, dự án của Bộ này, đồng thời được biết về công tác xây dựng chỉ tiêu thống kê tại Tổng cục Thống kê.

Từ những bài trình bày của các chuyên gia, các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận nhóm về phương pháp xây dựng chỉ số đánh giá của Hải quan Việt Nam, mối liên hệ của việc xây dựng các chỉ số với các mục tiêu chiến lược của toàn ngành, các chỉ số hiện tại được triển khai thực hiện đó như thế nào? Phương pháp thu thập thông tin, đánh giá độ tin cậy của kết quả chỉ số, đánh giá giá trị của kết quả chỉ số…

Ông Nguyễn Mạnh Hải- Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hóa Hải quan cho biết, Hội thảo này cung cấp dữ liệu cho Hải quan các địa phương việc đánh giá sâu từng lĩnh vực hoạt động, đồng thời hỗ trợ xây dựng kế hoạch trung hạn, chiến lược dài hạn, từ đó, giúp lãnh đạo các đơn vị đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý và cải thiện hoạt động của đơn vị mình.

Ông Nguyễn Mạnh Hải cho biết thêm, việc thực hiện đánh giá chỉ số hoạt động của Hải quan đã được Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện từ năm 2011, bước đầu các đơn vị hải quan trong toàn ngành đã có nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của hệ thống chỉ số và đã nỗ lực triển khai tại đơn vị. Một số đơn vị nhận thấy sự cần thiết của hệ thống chỉ số nên đã tiên phong trong quá trình triển khai thực hiện và đã thấy được tác động tích cực từ kết quả chỉ số. Sau Hội thảo này, Tổng cục Hải quan sẽ  triển khai áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động Hải quan trong toàn ngành.

(Theo báo Hải quan điện tử)