Xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết kết quả kiểm tra báo cáo tổng hợp nợ thuế chuyên thu quá hạn cho tờ khai đã thông quan đến ngày 30/4/2016 đã được cập nhật trên hệ thống kế toán thuế tập trung và cục hải quan các tỉnh, thành phố đã phân loại theo tiêu chí các nhóm nợ đã quy định. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tuy nhiên, nhóm nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền và nhóm nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền thuộc đối tượng được xóa nợ còn nhiều, nhưng cục hải quan các tỉnh, thành phố chưa tích cực chỉ đạo lập hồ sơ xóa nợ gồm cục hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai - Kontum, Khánh Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang.

Vì vậy, để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế thuộc đối tượng được xóa nợ, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ thuộc 02 nhóm nợ nêu trên và căn cứ quy định hiện hành để lập hồ sơ xóa nợ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ.

(P.An)