Xử lý xe ngoại giao tạm nhập trước 1/11/2013

Ngày 26/4, Thủ tướng ban hành Công văn 555/TTg-KTTH về việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày 1/11/2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4056/BTC-TCHQ ngày 01 tháng 4 năm 2014 về việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đưa ra ý kiến về phương hướng xử lý như sau:

- Được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đối với xe ô tô đã qua sử dụng và năm sản xuất của xe quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm chuyển nhượng;

- Được chuyển nhượng xe cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đối xe hai bánh gắn máy (cả xe chưa qua sử dụng và đã qua sử dụng).

Việc xử lý các xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sau khi được chuyển nhượng như đã nêu ở trên được thực hiện theo Quyết định 53/2013/QĐ-TTg.

(T.H)