Xử lý xe ô tô, xe gắn máy ngoại giao tạm nhập trước ngày 01/11/2013

Bộ Tài chính vừa yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan tới xử lý xe ô tô, xe gắn máy hai bánh của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu trước ngày 01/11/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe ô tô là xe đã qua sử dụng trước ngày 01/11/2013 được chuyển nhượng xe này cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp năm sản xuất của xe quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm chuyển nhượng.

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe hai bánh gắn máy (gồm cả xe khi tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng và xe đã qua sử dụng) trước ngày 01/11/2013 được chuyển nhượng xe này cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Sau khi các xe ô tô, xe gắn máy đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng (điều kiện, thủ tục, chính sách thuế) lần chuyển nhượng tiếp theo (nếu có) thực hiện theo quy định tại Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính.

(KL)