Yêu cầu báo cáo tình hình nhập khẩu xe ô tô motorhome

Ngày 13/1/2015, báo điện tử VnExpress có đăng bài “Hải quan lúng túng với ô tô lạ” và “Sáu ô tô ‘lạ’ từng được đăng kiểm tại Việt Nam” ngày 15/1/2015 phản ánh vướng mắc của cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng xe ô tô motorhome (loại xe được trang bị nội thất như một căn nhà di động). 

Yêu cầu báo cáo tình hình nhập khẩu xe ô tô motorhome

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 63/GSQL-GQ1 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo tình hình nhập khẩu mặt hàng xe ô tô motorhome nói trên (nếu có) về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 30/1/2015 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo.

Trong trường hợp đã làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng motorhome nói trên đề nghị đơn vị báo cáo cụ thể các nội dung: căn cứ thực hiện, chính sách quản lý mặt hàng, chính sách thuế, phân loại áp mã mặt hàng nhập khẩu.

(T.H)