Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Chính sách thuế NPL tiêu hủy

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 140916/XNK-PYV ngày 19/9/2016 của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam về việc chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu bị buộc tiêu hủy. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8366/CT-TTr2 ngày 17/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 193/HĐQT DIC Corp ngày 19/9/2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chính sách thuế đối với khoản chi phí thuê đất

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có Công văn 5101/TCT-CS trả lời Công văn số 5028/CT-TTHT ngày 2/6/2016 của Cục thuế TP HCM và Công văn số 004/2016/CV-MAC ngày 28/6/2016 của Công ty CP kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế đối với khoản chi phí thuê đất. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có Công văn 5085/TCT-CS trả lời Công văn số 011016/DLHVN ngày 05/10/2016 của Công ty cổ phần DLH Việt Nam về hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trả hồ sơ xác định trước mã số

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21-10/XNK ngày 21/10/2016 kèm theo 02 đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai Việt Nam. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thủ tục hải quan với hàng thu gom ngoài Việt Nam qua đường bộ đi quốc tế

(eFinance Online) -Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3038/BĐVN-DVBC ngày 14/9/2015 và công văn số 2549/BĐVN-DVBC ngày 02/7/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục vận chuyển hàng thu gom ngoài lãnh thổ về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị đến Sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện chia chọn, chuyển tiếp đi quốc tế, về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 7628/BCT-PC ngày 17/8/2016, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời ý kiến. 

Xử lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

(eFinance Online) -Trả lời công văn số NVI-16-982 ngày 09/9/2016; số NVI-16-982 ngày 25/8/2016 của Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất phụ tùng máy bay xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có văn bản 9376/TCHQ-TXNK trả lời ý kiến. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

(eFinance Online) -Hỏi: Trong trường hợp không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa, liệu phần doanh thu thương mại hàng hóa xuất khẩu sẽ không được tính vào doanh thu xuất khẩu để xác định tỷ lệ thuế GTGT được hoàn? Cụ thể, trong trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài, sau đó xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng nước ngoài hoặc một DNCX khác, số thuế GTGT tương ứng đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ không được hoàn thuế GTGT?
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế Thu nhập cá nhân

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 7/8/2016 của ông Chu Văn Tiến thường trú tại tỉnh Thanh Hóa vướng mắc về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này,  ngày 13/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4153/TCT-TNCN giải đáp như sau:
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2646/CT- THNVDT ngày 26/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hỏi về vướng mắc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này,  ngày 15/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4202/TCT-KK giải đáp như sau:
Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Xử lý vướng mắc khấu trừ, hoàn thuế GTGT

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế đã có văn bản 4210/TCT-KK thống nhất ý kiến đề xuất của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn 1123/CT-KT1 về trường hợp của Công ty TNHH AQ Pacific. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cấp xã, phường thị trấn

(eFinance Online) - Theo Khoản 1 Điều 8 về nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 có ghi “ Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.” 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

(eFinance Online) - Trả lời công văn số LVNHCM-TCHQ082016 ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có văn bản 1183/GSQL-GQ1 trả lời ý kiến như sau:
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Khai báo mã số thép hình

(eFinance Online) - Ngày 15/7/2016, Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam gửi công văn số DVH-15072016/CV về việc khai báo đối với mặt hàng thép hình. Tổng cục Hải quan có công văn 8495/TCHQ-TXNK trả lời ý kiến như sau: 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ân hạn thuế 275 ngày

(eFinance Online) -Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Nam- Vinatex gửi công văn số 15/VSC ngày 18/8/2016 đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có văn bản 1739/TXNK-QLN trả lời về vấn đề này như sau: