Ảnh minh họa - nguồn internet.

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2646/CT- THNVDT ngày 26/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hỏi về vướng mắc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này,  ngày 15/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4202/TCT-KK giải đáp như sau:
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thủ tục hải quan với hàng thu gom ngoài Việt Nam qua đường bộ đi quốc tế

(eFinance Online) -Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3038/BĐVN-DVBC ngày 14/9/2015 và công văn số 2549/BĐVN-DVBC ngày 02/7/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục vận chuyển hàng thu gom ngoài lãnh thổ về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị đến Sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện chia chọn, chuyển tiếp đi quốc tế, về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 7628/BCT-PC ngày 17/8/2016, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời ý kiến. 

Xử lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

(eFinance Online) -Trả lời công văn số NVI-16-982 ngày 09/9/2016; số NVI-16-982 ngày 25/8/2016 của Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất phụ tùng máy bay xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có văn bản 9376/TCHQ-TXNK trả lời ý kiến. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

(eFinance Online) -Hỏi: Trong trường hợp không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa, liệu phần doanh thu thương mại hàng hóa xuất khẩu sẽ không được tính vào doanh thu xuất khẩu để xác định tỷ lệ thuế GTGT được hoàn? Cụ thể, trong trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài, sau đó xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng nước ngoài hoặc một DNCX khác, số thuế GTGT tương ứng đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ không được hoàn thuế GTGT?
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế Thu nhập cá nhân

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 7/8/2016 của ông Chu Văn Tiến thường trú tại tỉnh Thanh Hóa vướng mắc về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này,  ngày 13/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4153/TCT-TNCN giải đáp như sau:
Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Xử lý vướng mắc khấu trừ, hoàn thuế GTGT

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế đã có văn bản 4210/TCT-KK thống nhất ý kiến đề xuất của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn 1123/CT-KT1 về trường hợp của Công ty TNHH AQ Pacific. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cấp xã, phường thị trấn

(eFinance Online) - Theo Khoản 1 Điều 8 về nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 có ghi “ Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.” 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

(eFinance Online) - Trả lời công văn số LVNHCM-TCHQ082016 ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có văn bản 1183/GSQL-GQ1 trả lời ý kiến như sau:
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Khai báo mã số thép hình

(eFinance Online) - Ngày 15/7/2016, Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam gửi công văn số DVH-15072016/CV về việc khai báo đối với mặt hàng thép hình. Tổng cục Hải quan có công văn 8495/TCHQ-TXNK trả lời ý kiến như sau: 
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ân hạn thuế 275 ngày

(eFinance Online) -Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Nam- Vinatex gửi công văn số 15/VSC ngày 18/8/2016 đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có văn bản 1739/TXNK-QLN trả lời về vấn đề này như sau:

Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

(eFinance Online) - Ngày 10/8/2016 , Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco có công văn số 920/CV-KDQT&XNK/DMC về việc nêu tại trích yếu. Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn 1184/GSQL-GQ1 trả lời ý kiến như sau:
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thuế TNDN đối với lãi tiền gửi

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 545/CT-KT1 ngày 14/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về thuế TNDN đối với lãi tiền gửi có kỳ hạn của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty SEV). 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất

(eFinance Online) - Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) vừa có công văn đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với việc Công ty mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thuế nhập khẩu chổi than từ Hong Kong

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-TL ngày 25/5/2016 của Công ty TNHH Trí Lập về việc ưu đãi thuế nhập khẩu chổi than từ Hong Kong. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Chính sách thuế đối với hàng XK có nguồn gốc NK

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2016/0526/CV-HQ ngày 26/5/2016 của Công ty TNHH Kỹ nghệ FELIX đề nghị hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng phế liệu thép không gỉ thu được từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.