Anh cho em đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Bìa đỏ đất ở mang tên anh ruột của tôi, chị dâu mất đã lâu, nay anh ruột tôi cắt cho tôi hơn 60m2(không bán). Tôi được biết theo quy định của Chính phủ thì tôi không phải nộp thuế (vì anh cho em ruột) thế nhưng Chi cục Thuế Thanh Hóa yêu cầu tôi phải nộp 50% thuế thu nhập (là phần của chị dâu). Xin hỏi tòa soạn tôi có phải nộp thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tại điều 4, Luật số 04/2007 quy định miễn thuế với trường hợp chuyển nhượng, hoặc quà tặng, thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất giữa những người thân thuộc cùng huyết thống (trong đó có anh/chị/em ruột với nhau). Từ đó, mảnh đất mà anh trai cắt cho em gái, cho dù là nhượng/bán hay cho/tặng thì chị dâu của bạn có 50% quyền và 50% là quyền của anh trai. Phần của chị dâu cho/tặng hay bán cho em chồng không thuộc phạm vi được miễn thuế và đương nhiên là em chồng với tư cách là người nhận quà tặng sẽ phải trả thuế TNCN cho phần này.

Tuy nhiên, do chị dâu không may mất sớm thì lúc này 50% quyền của chị dâu đó là tài sản thừa kế, được phân chia cho nhưng người thân thuộc là chồng (anh trai bạn), các cháu là con anh trai bạn, bố/mẹ của chị dâu, anh chị em của chị dâu... theo  từng hàng thừa kế theo quy định về thừa kế.

Sau khi đã làm rõ phần này thì quyền của anh trai bạn (50% + phần thừa kế của vợ) sẽ được miễn thuế, đương nhiên nó phải lớn hơn 50%.

Bạn đọc vui lòng xem lại các thủ tục cần thiết để tính đúng phần thuế phải nộp, phần thuế được miễn.

(eFinance)