Áp dụng mức lệ phí trước bạ xe ô tô đăng ký lần 2 như thế nào?

Hỏi: Nghị quyết 02 ngày 07/01/2013 có quy định về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần thứ 2. Ngày 28/3/2013, Bộ Tài chính mới ra Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC và hiệu lực thi hành từ 01/04/2013. Vậy từ 01/01/2013 đến 31/3/2013 có được áp dụng mức thuế suất 2% theo Nghị quyết 02 không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Nghị quyết của Chính phủ là văn bản chỉ đạo điều hành, không phải là văn bản quy phạm pháp luật, cho nên Nghị quyết sẽ không thể đi vào đời sống xã hội khi những nội dung của Nghị quyết không được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP mà bạn vừa nêu, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2013 trong đó có quy định xe ô tô đăng ký lần 2 áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 2%.

Trên cơ sở pháp lý này, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/4/2013 có hiệu lực thi hành theo đúng thời hạn của Nghị định số 23/2013.

Trong thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/3/2013 thì đương nhiên các trường hợp đăng ký sẽ chưa được hưởng mức lệ phí này.

(eFinance)