Áp giá nào để truy thu các loại thuế đối với xe ô tô biển NG?

Hỏi: Xe ô tô nhập khẩu năm 2004 được chuyển mục đích sử dụng tháng 1/2013, xe đã sử dụng trên 8 năm và giá trị tính thuế còn 30%. Xe mua nhập khẩu năm 2004 có hợp đồng và hóa đơn lưu trong hồ sơ gốc nhập khẩu có giá 16.900 USD. Vậy giá xe để làm căn cứ tính thuế lấy giá ở thời điểm năm 2004 (16.900 USD) hay sẽ bị áp giá năm 2013 (thời điểm tính thuế theo Nghị định 40 và Thông tư 205)?

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 194/2010 thì giá tính thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu là giá tại thời điểm tính thuế. Xe của bạn có nguồn gốc được nhập vào Việt Nam từ năm 2004 nhưng đến năm 2013 mới làm thủ tục xử lý theo Văn bản 6648 nêu trên thì sẽ được áp giá theo mặt bằng năm 2013, không cần quan tâm giá ghi trên hồ sơ gốc theo xe là bao nhiêu cả.

Cơ quan hải quan có 01 bảng giá quản lý rủi ro (quen gọi là bảng giá tham chiếu) để người khai hải quan tham khảo. Nếu khai giá tính thuế chênh lệch (+) hoặc (-) khoảng 10% theo bảng giá này thì được chấp nhận, ngược lại thì sẽ áp theo bảng giá tham chiếu.

Bạn đọc có thể truy cập vào website của Tổng cục Hải quan để tự tra cứu bảng giá tham chiếu được quy định cụ thể cho từng loại, từng dòng và từng đời xe để làm thủ tục khai thuế.

(eFinance)