Áp mã đối với vật tư, bao bì nhập khẩu đóng gói sản phẩm xuất khẩu

Cục Hải quan TP Hải Phòng gặp vướng mắc về việc áp mã đối với vật tư, bao bì nhập khẩu đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính thì sản phẩm hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài thì thủ tục hải quan thực hiện như đối với nguyên liệu gia công.

Căn cứ quy định trên thì đối với vật tư nhập khẩu đóng gói và bảo quản sản phẩm gia công xuất khẩu (thùng nhựa, khay nhựa, tấm bìa đệm, tấm bìa nhựa, hạt chống ẩm, pallet nhựa) do đối tác nước ngoài cung cấp thực hiện theo loại hình nhập gia công (NGC01). Khi xuất khẩu cùng sản phẩm gia công thực hiện theo loại hình xuất gia công (XGC01).

Việc hệ thống chỉ dẫn nghiệp vụ ID16054 hướng dẫn thực hiện Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Điều 48 Thông tư số 196/2012/TT-BTC chỉ được vận dụng đối với sản phẩm gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế. Do vậy, đối với bao bì vật tư đóng gói và bảo quản sản phẩm gia công xuất khẩu không thuộc đối tượng quy định nêu trên.

(eFinance)