Bán bất động sản hình thành trong tương lai có phải chịu thuế?

Hỏi: Công ty tôi mới kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, khi công ty bán 1 lô đất cho ông A trị giá 800 trệu đồng dưới hình thức góp vốn, ông A đã đóng được 300 triệu đồng, công ty đã xuất hóa đơn trị giá 300 triệu đồng và đã kê khai thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Vậy ông A có thể bán lại cho ông B được không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo Luật kinh doanh bất động sản (BĐS) thì lô đất công ty bạn bán cho ông A nhưng ông ta chưa trả đủ tiền (trả theo tiến độ cam kết trong hợp đồng kinh tế) được coi là, xem là BĐS hình thành trong tương lai. Cũng theo quy định của Luật này và Bộ luật dân sự 2005 thì hợp đồng này của ông A được quyền chuyển nhượng lại cho ông B, ông B được kế thừa đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mảnh đất này.

Với ông A coi như xong vì chuyển giao hợp đồng, nhận tiền bỏ túi. Tuy nhiên, với ông B và công ty của bạn sẽ cùng nhau kế tục hợp đồng gốc mà A đã ký với công ty. Nhưng vấn đề là ông A và B đều phải cam kết bằng văn bản việc mua bán A/B đã xong với mức giá xxx và B được quyền tiếp tục thực hiện hợp đồng gốc. Họ cần phải làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng. Lưu ý rằng ông A phải nộp thuế TNCN về việc chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai theo quy định (Thông tư số 113/2011/TT-BTC  và nay là Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Như vậy, các đợt trả tiền tiếp theo cũng như lập hoá đơn cuối cùng, xác định nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ,… B đều có đầy đủ quyền, kể cả ký điều chỉnh hợp đồng, kế tục quyền và nghĩa vụ của A, và đương nhiên, hoá đơn mà công ty bạn đang sử dụng nhất định phải đứng tên người mua là B.

(eFinance)