Bán thiết bị kèm gói dịch vụ có tách ra khi khai thuế GTGT?

Hỏi: Dịch vụ A đơn giá bán 1.800.000 đồng là dịch vụ công ty làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Thiết bị dùng chung cho dịch vụ A (thiết bị này là bắt buộc phải có nếu như mua dịch vụ A để dùng) giá bán 500.000 đồng. Tại bảng kê của báo cáo thuế, tôi có thể tách "Dịch vụ A" giá bán 1.800.000 đồng kê khai mục số 5, còn thiết bị giá bán 500.000 đồng kê khai vào mục số 4, thuế 10% có được không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại dịch vụ A mà các bạn đang thực hiện có đúng là bán đúng giá hưởng hoa hồng hay là mua/bán trọn gói nhưng có điều khoản nhà cung cấp dịch vụ gốc có trách nhiệm bảo hành/bảo trì/vận hành… đối với người tiêu dùng dịch vụ này.

Trường hợp là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì tiền thu về bán hàng hoá/dịch vụ không phải hạch toán là doanh thu của doanh nghiệp mà là khoản thu hộ người gửi bán đúng giá (dòng tiền khác với doanh thu). Doanh thu của bạn chính là tiền hoa hồng được hưởng.

Vì vậy, bạn dự định lên bảng kê như thư hỏi thì không đúng. Bạn lên phần có thuế của thiết bị và phần doanh thu không phải tính, khai và nộp thuế GTGT đúng quy định và chuẩn mực hiện hành. Bạn cũng có thể gửi văn bản đế cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể hơn, tránh rủi ro đáng tiếc.

(eFinance)