Bên mua hóa đơn không nhận hóa đơn của bên bán vì ghi sẵn ngày

Hỏi: Trung tâm kinh doanh An Thịnh LIKSIN  xuất  hóa đơn bán hàng cho Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa và Công ty TNHH sản xuất Bao bì kim loại. Ngày 1/11, Trung tâm An Thịnh mới giao hàng được vì chưa bố trí được xe, hai đơn vị này nhận hàng nhưng không nhận hóa đơn, yêu cầu An Thịnh hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác trong tháng 11, xử lý tình huống này như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nếu khách hàng của bạn xem xét theo đúng câu từ, chữ nghĩa trong văn bản thì ngày trên hoá đơn cần phải ghi đúng ngày diễn ra việc giao/nhận hàng hoá. Tuy nhiên, thực tiễn thường xảy ra việc hàng giao trước vài ngày sau mới lập hoá đơn, hàng và hoá đơn được lập cùng ngày và hoá đơn lập trước, hàng giao sau. Những sự kiện này xảy ra đều không ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kê khai thuế, tranh chấp hợp đồng nhưng chúng ta cần tìm lý do sau việc này để hai bên tìm được cách xử lý tốt nhất.

Theo thư của bạn đọc, hoá đơn lập ngày 30/10, hàng giao ngày 01/11 (giao chậm 2 ngày) liên quan đến việc khai thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ. Với việc ghi ngày 30/10 thì bên mua có quyền khai ngay thuế đầu vào của tháng 10, còn với ghi ngày 1/11 thì đến tờ khai thuế của tháng 11 (chậm nhất 20/12) mới được khai. Xét trên giác độ sử dụng vốn thì ghi ngày 30/10 bên mua có lợi hơn.

Cũng theo thư của bạn đọc thì bên mua đang nêu ý kiến: “Nếu HĐ tháng 10 mà nhập hàng vào tháng 11 họ sẽ bị thuế phạt”. Về ý kiến này chúng tối thấy không có lý do hay căn cứ nào để phạt người mua; nếu xét theo câu chữ để phạt thì thuế cần phạt bên bán hàng xuất hoá đơn mới đúng.

Nếu các bên đồng thuận (vì là khách hàng thường xuyên) chọn cách giữ nguyên hoá đơn ghi ngày 30/10 đó thì mới là cách tốt nhất bởi nó tránh được các thủ tục mất thời gian không cần thiết như: thu hồi, huỷ hoá đơn, xuất lại hoá đơn mới, điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT,...

(eFinance)