Bội thường theo hợp đồng

Hỏi: Công ty tôi có hợp đồng thi công lợp tôn cho nhà xưởng A, trong quá trình lợp tôn đã làm hỏng 1 số tấm tôn, bên nhà thầu chính yêu cầu bồi thường (trong hợp đồng ký kết có điều khoản bồi thường này). Công ty tôi đã mua tôn và lợp lại cho công trình. Vậy cho tôi hỏi hóa đơn mua tôn (hóa đơn giá trị gia tăng)có được khấu trừ thuế 10% không? Chi phí mua tôn này tôi hạch toán vào TK 627 có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thực tế khi phát sinh sự kiện này thì bên nào vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ, với doanh nghiệp (DN) thì khoản chi bồi thường đương nhiên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Về mặt hạch toán, trong trường hợp DN thực hiện bồi thường bằng cách tự khác phục như bạn nêu thì cần theo dõi chi tiết vào 1 mục riêng, dạng như là tập hợp chi phí cho mục bồi thường này mà không nên hạch toán thẳng vào giá thành công trình.

Kết thúc công việc rồi, các bạn xác định trị giá thực tế của sự kiện bồi thường này rồi mới kết chuyển sang TK 627 để đưa vào chi phí được trừ. Các hoá đơn mua tôn và vật liệu phục vụ cho việc này đều được kê khai thuế GTGT đầu vào để khấu trừ theo quy định. Bạn kiểm tra lại nếu như không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng về thu nhập tính thuế thì không nhất thiết phải điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN mà chuẩn bị nội dung giải trình nếu sau này được cơ quan kiểm tra yêu cầu thuyết minh chi tiết.

(eFinance)