Các khoản nào tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Hỏi: Đơn vị em ngoài lương còn có các khoản phụ cấp vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm...những khoản nào phải chịu thuế TNCN? Ngooài các khoản trên còn có thu nhập tăng thêm nhận theo quý. Nếu khoản thu nhập tăng thêm quý IV/2012 được chia trong tháng 1/2013 có cộng cả khoản thu nhập này vào làm thu nhập chịu thuế để quyết toán thuế TNCN trong năm 2012 hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Có rất nhiều khoản tiền mà cá nhân nhận được với nhiều loại tên gọi khác nhau, trong quá trình quản lý các cơ quan nhà nước cũng thi nhau ra văn bản bổ sung thêm những khoản khác. Với mục đích xác định đúng nghĩa vụ thuế của công dân, văn bản hiện hành của Bộ Tài chính thể hiện rõ nguyên tắc: Chỉ tính vào thu nhập chịu thuế với khoản tiền đúng là thu nhập mà không phải là khoản trả lại chi phí cho cá nhân; Thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế.

Với những khoản Bạn nêu thì chắc chắn phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân những khoản sau: Phụ cấp vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, và Thu nhập tăng thêm. Không tính vào thu nhập chịu thuế khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Các khoản còn lại, Bạn đọc cần trao đổi thêm với Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) để làm rõ thêm.

Bạn có thể vào mạng này để tìm đọc 2 văn bản của Bộ Tài chính: Thông tư số 84/2008; Thông tư số 62/2009 hướng dẫn về thuế TNCN để tự xác định những khoản chắc chắn tính vào thu nhập như đã trả lời ở phần trên.

(eFinance)