Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng dài hạn

Hỏi: Cơ quan tôi có trường hợp lao động ký trên 3 tháng và được tính thuế theo biểu lũy tiến, nhưng tiền công của tháng 6 theo quy định của công ty sang tháng 7 mới được trả và đến tháng 9/2013 thì được trả thêm quyết toán tiền lương theo dạng kinh doanh từ đầu năm. Vậy số tiền trả trong tháng 7, tháng 9 có được tính biểu lũy tiến không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc của thuế đối với thu nhập của cá nhân từ tiền lương tiền công chủ yếu là áp thuế theo biểu luỹ tiến từng phần. Vừa qua các thông tư của Bộ Tài chính số 62/2009, 113/2011 và 111/2013 đều có quy định áp thuế theo biểu luỹ tiến với những người làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn trên 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Với quy định tại các thông tư trên thì cá nhân này áp thuế theo biểu luỹ tiến, có tính giảm trừ gia cảnh theo mức cũ (4 triệu đồng cho cá nhân và 1,6 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc) đối với 6 tháng đầu năm và mức mới (9 triệu đồng và 3,6 triệu đồng) với thu nhập từ tháng 7/2013 trở đi. Bạn đọc nhớ cấp cho họ chứng từ khấu trừ thuế TNCN để họ làm quyết toán tại nơi làm việc mới.

(eFinance)