Cam kết thu nhập duy nhất không nộp thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động thử việc dưới 3 tháng với cá nhân mức tiền lương 15 triệu đồng/tháng, giả sử sau khi trừ các khoản được trừ và giảm trừ gia cảnh, còn lại thu nhập tính thuế là 7.500.000 đồng. Nhưng cá nhân vẫn làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN gửi doanh nghiệp, doanh nghiệp không khấu trừ thuế của cá nhân này, như vậy có đúng quy định không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Cam kết là quyền của cá nhân, nhưng việc khấu trừ thuế là trách nhiệm của doanh nghiệp với tư cách là cơ quan trả thu nhập, tuy nhiên cả 2 việc này đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 62/2009, Thông tư số 113/2011 quy định rõ cá nhân làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN (ước tính thu nhập chịu thuế cả năm sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức nộp thuế và thu nhập này là thu nhập duy nhất) gửi cơ quan trả thu nhập thì không bị khấu trừ thuế. Tuy nhiên, cá nhân đó phải có mã số thuế cá nhân để bảo đảm rằng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Thuế giám sát được thu nhập của anh ta.

Vậy, nếu không có mã số thuế cá nhân kèm theo bản cam kết thì cơ quan trả thu nhập không thể không thực hiện khấu trừ. Mong bạn đọc giải thích giúp việc này để anh lao động thử việc kia hiểu được đạo lý của vấn đề và quy định của pháp luật.

(eFinance)