Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Hỏi: Tôi tìm đọc Thông tư 65/2013/NĐ-CP không thấy có thông tin người phụ thuộc từ 01/7/2013 phải có mã số thuế thu nhập cá nhân. Nhưng tôi đọc trên các trang mạng thì lại thấy có đề cập tới vấn đề này. Tuy nhiên cũng không thấy người viết bài nói quy định này được quy định tại văn bản pháp quy nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc cấp mã số thuế cho nghười phụ thuộc nhằm bảo đảm việc giám sát của cơ quan thuế đối với người nộp thuế. Quy định về cấp mã số thuế tại khoản 1, điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và Thông tư của Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể hơn về việc này.

Theo chương trình, việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc sẽ được triển khai từ ngày 01/7/2013 trở đi với nguyên tắc là không gây thêm thủ tục hành chính cho cá nhân. Đến thời điểm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại các đơn vị chi trả, người nộp thuế sẽ điền vào mẫu khai các thông tin của người phụ thuộc cùng với giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân.

Ví dụ, khai cho cháu bé mới sinh thì bố hoặc mẹ cháu sẽ đăng ký cho các cháu với giấy tờ kèm theo là bản sao giấy khai sinh; khai bố chồng sẽ kèm theo bản sao giấy khai sinh (có tên chồng và người cha của chồng), bản sao giấy đăng ký kết hôn). Những người khác không có giấy khai sinh thì cũng có thể dùng loại giấy tờ tương đương trong hồ sơ cá nhân đang lưu tại doanh nghiệp.

Bạn đọc yên tâm rằng việc khai người phụ thuộc để cấp mã số thuế sẽ không phức tạp như bạn đang nghĩ.

(eFinance)