Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8366/CT-TTr2 ngày 17/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 193/HĐQT DIC Corp ngày 19/9/2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, về nguyên tắc doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Đối với doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa thì Cục Thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.

Đối với trường hợp của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiểm tra thuế tại Công ty DIC - Xây dựng khi tiến hành cổ phần hóa; Bộ Xây dựng đã có các quyết định về việc cổ phần hóa Công ty DIC - Xây dựng thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (Quyết định số 135/QĐ-BXD ngày 19/01/2006, Quyết định số 1796/QĐ-BXD ngày 27/12/2006, Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 4/1/2007, Quyết định số 536/QĐ-BXD ngày 6/4/2007, Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 17/6/2008) và có Biên bản bàn giao vốn, tài sản và lao động ngày 20/6/2008 của Công ty DIC - xây dựng sang Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (số liệu đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt), có các bảng kê chi tiết sản phẩm dở dang tính vào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho công ty cổ phần.

Do đó, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ số liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về việc xác định giá trị sản phẩm dở dang và đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp thì khoản chi phí dở dang kết chuyển vào giá vốn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

(T.H)