Chi phí quản lý trong giao khoán sử dụng không hết có phải nộp thuế TNDN

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Sau khi giao khoán đất cho các hộ dân canh tác, chúng tôi có thu quỹ đầu tư phát triển, quỹ phúc lợi và chi phí quản lý trong giao khoán đất. Nếu chúng tôi thu quỹ nhưng sử dụng không hết chi phí quản lý trong giao khoán đất, thì có phải nộp thuế TNDN phần chi phí quản lý này không?

 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trong giao khoán đất nông nghiệp, lâm nghiệp của các doanh nghiệp (DN) có 100% vốn Nhà nước, các khoản thu được tính vào số nộp khoán của các hộ dân, nông trường viên nhận giao khoán đất của DN phù hợp với chính sách, pháp luật nhà nước và quy chế của DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ hình thành nên nguồn thu của DN. Chi phí quản lý thực tế sử dụng có đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp là một bộ phận cấu thành trong chi phí của DN. Chênh lệch thu lớn hơn chi, hoặc số thu quỹ nêu trên mà sử dụng còn dư không hết thì đương nhiên DN phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN để kê khai nộp thuế.

Xin lưu ý với bạn đọc rằng mọi thứ DN kiếm được, có chênh lệch thu lớn hơn chi, kể cả quà cho tặng... đều được xác định hạch toán vào thu nhập.

(eFinance)