Chi phí tiền lương, thưởng các ngày lễ tết và kết thúc năm

Hỏi: Năm 2009, 2010, 2011, 2012, công ty có chi tiền lương cho người lao động như sau: Tiền lương = Lương cơ bản + Phụ cấp sinh hoạt + phụ cấp thu hút + Thưởng Lễ (Tết Tây, Tết Âm Lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, 2/9) + Thưởng năm (tuỳ theo kết quả kinh doanh mỗi năm). Toàn bộ khoản trên đã chi cho người lao động có tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Chi phí tiền lương, tiền thưởng liên quan đến chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được quy định tại các thông tư của Bộ Tài chính số 130/2008, 18/2011 và 123/2012. Theo đó, từ năm 2011 trở đi các khoảng lương, thưởng mà doanh nghiệp (DN) chi trả người lao động được ghi cụ thể vào một trong số các tài liệu là hợp đồng lao động, hoặc thoả ước lao động tập thể, hoặc quy chế tài chính của công ty, tổng công ty,… và thực tế DN có chi với chứng từ kế toán, có chữ ký của người nhận thì đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với các năm 2009, 2010 thì quy định tại Thông tư số 130/2008 chưa nêu cụ thể, cho nên Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có hướng dẫn tại các công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố, trong đó có đề cập đến nội dung này.

Với cách làm và chứng từ cho như bạn nêu trong thư hỏi thì trường hợp của bạn chấp nhận được.

(eFinance)