Chiết khấu thương mại

Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xi măng, cung cấp bán sản phẩm xi măng cho các tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng bằng hợp đồng mua bán hàng hóa. Hàng tháng chúng tôi thực hiện chương trình chiết khấu thương mại cho các tổ chức cá nhân trên. Những cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán hàng hóa như trên hưởng các khoản chiết khấu thương mại có đúng luật không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp (DN) hoàn toàn có quyền áp dụng các hình thức khuyến mại, trong đó có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng, thưởng theo số lượng đến mức nào đó. Tuy nhiên hoạt động này phải được thực hiện công khai, minh bạch và đăng ký với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương. Bạn có thể tham khảo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP để biết cụ thể về việc này để thực hiện cho đúng. Khi DN đã công bố, ghi vào hợp đồng thì đương nhiên bên đi mua sẽ được hưởng.

(eFinance)