Chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu cho dự án Khu tứ giác Bến Thành.

"Khu đất vàng" tứ giác Bến Thành nằm giữa bốn con đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, Q.1, TP.HCM. Ảnh minh họa - nguồn: internet."Khu đất vàng" tứ giác Bến Thành nằm giữa bốn con đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, Q.1, TP.HCM. Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, thì: Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, quy định hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

“a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuế đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 160/2015/EPL/BITEXCO ngày 20/8/2015 thì dự án Khu tứ giác Bến Thành với tổng mức đầu tư là 11.256 tỷ đồng, Công ty cam kết sẽ tiến hành giải ngân tối thiểu trên 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư, do đó đề nghị Công ty đối chiếu với quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 để xác định các ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với dự án và liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Trên cơ sở đó cơ quan hải quan sẽ thực hiện xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu cho dự án theo quy định.

(eFinance)