Chính sách thuế đối với hàng XK có nguồn gốc NK

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2016/0526/CV-HQ ngày 26/5/2016 của Công ty TNHH Kỹ nghệ FELIX đề nghị hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng phế liệu thép không gỉ thu được từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì “Hàng hóa nhập khẩu đ sản xuất hàng hóa xuất khu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định làđược chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đi tượng không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu bao gm:

a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính trong đó nêu rõ:

a.1) Số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đề nghị không thu thuế; tên hàng; số th tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần của tờ khai hải quan); s tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế;

a.2) Số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu;

a3) Số tiền thuế xuất khẩu đ nghị không thu;

2. Theo trình bày tại công văn số 2016/0526/CV-HQ trường hợp của Công ty TNHH Kỹ nghệ FELIX thì Công ty nhập khẩu 100% nguyên liệu thép không gỉ từ nước ngoài để sản xuất xuất khẩu sản phẩm trong đó có phế liệu thép không gỉ. Công ty cam kết phế liệu thép không gỉ thu được từ hoạt động sản xuất có nguồn gốc 100% nguyên liệu nhập khẩu và hoàn toàn không có nguồn gốc từ tài nguyên khoáng sản được khai thác tại Việt Nam. Theo đó, đề nghị Công ty xuất trình hồ sơ nhập khẩu thép không gỉ, xuất khẩu số phế liệu thép không gỉ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để kiểm tra xác định cụ thể, đối chiếu với quy định nêu trên để xử lý theo quy định.

(eFinance)