Chính sách thuế đối với mặt hàng thiết bị giáo dục nhập khẩu

Hỏi: Đề nghị hướng dẫn về thủ tục miễn và hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị giáo dục. (Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) số 69, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: 

Về thuế nhập khẩu:

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học công nghệ thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 14 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

b) Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt thì được xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 106 và Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Về thuế GTGT:

Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ và các loại thuết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thu hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC và công văn số 1317/BTC-CST ngày 25/01/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa của Công ty CP Tiến bộ quốc tế nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT thì sẽ được xem xét hoàn lại số thuế nhập khẩu, thuế GTGT đã nộp theo quy định.

Đề nghị Công ty CP Tiến bộ quốc tế liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

(eFinance)