Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có công văn trả lời công văn số 57728/CT-HTr ngày 07/9/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện sáp nhập ngân hàng TMCP phát triển Mê kông (MDB) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, về thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn trong thời gian từ ngày 12/8/2015 cho đến khi thông báo phát hành hóa đơn có hiệu lực:

Các Chi nhánh mới của MSB phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 9 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong khoảng thời gian thông báo phát hành hóa đơn của các chi nhánh mới chưa có hiệu lực thì cho phép lùi ngày xuất hóa đơn đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn có hiệu lực.

Về sử dụng hóa đơn: MSB và các chi nhánh của MSB được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên, địa chỉ, mã số thuế của MDB và các chi nhánh của MDB đã ký hợp đồng trước đây đối với các hóa đơn phát sinh trước ngày 01/01/2016 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Về quyết toán thuế TNCN: MDB phải quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày sáp nhập và MDB cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

(eFinance)