Cho thuê doanh nghiệp có phải quyết toán thuế không?

Hỏi: Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, hiện nay tôi cho thuê toàn bộ doanh nghiệp. Vậytôi có phải thực hiện quyết toán thuế trước khi cho thuê không? Sau khi cho thuê với số tiền là 100.000.000 đồng cho 3 năm được trả 02 lần, năm đầu trả 50%, năm sau trả 50% số tiền trên. Vậy tôi có phải kê khai thuế hàng tháng không và kê những loại thuế gì?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đọc có thư hỏi vậy là rất tốt vì việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân chưa có hướng dẫn rõ ràng bởi đây là mô hình doanh nghiệp (DN) khác hẳn với các loại hình khác: Chủ DN tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và hoạt động của DN bằng tài sản của mình, trong khi chủ công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong khuôn khổ vốn chủ sở hữu.

Bạn cần làm rõ khi cho thuê rồi thì bạn không kinh doanh nữa, trong hợp đồng cho thuê đó phải ghi thật rõ rằng các hoạt động từ ngày cho thuê đến hết thời hạn cho thuê thuộc về bên đi thuê; đương nhiên, bạn cũng cần có thông báo việc này bằng văn bản với các đối tác mà DNTN đang có quan hệ kinh tế và công nợ.

Trường hợp cho thuê rồi, cho thuê toàn bộ đồng nghĩa với việc bạn tạm nghỉ kinh doanh nên đương nhiên là phải quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý thuế tại DN mình. Người đi thuê DN của bạn sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế trong thời gian họ kinh doanh trong khuôn khổ hợp đồng thuê DN. Việc này cũng phải làm rõ, nếu không trách nhiệm thuộc về bạn.

Cách tốt nhất là DN của bạn có công văn gửi đến cơ quan thuế để vừa trình báo, vừa đề nghị hướng dẫn cụ thể bằng văn bản để các bên thực hiện cho đúng, đề phòng hệ luỵ sau này.

(eFinance)