Cho thuê kho bãi để chứa hàng hoá trung chuyển có bị áp thuế TNDN?

Hỏi: Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải. Năm 2011, 2012 có doanh thu từ dịch vụ cho thuê kho bãi. Công ty đã thực hiện hạch toán riêng phần doanh thu, chi phí của 2 hoạt động chính là: vận tải, cho thuê kho bãi. Vậy năm 2011, 2012 công ty có được giảm 30% thuế TNDN từ hoạt động dịch vụ cho thuê kho bãi không? Đây có phải là doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS không?

Cho thuê kho bãi để chứa hàng hoá trung chuyển có bị áp thuế TNDN?

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Kho bãi, xét về hình thức thì đúng là bất động sản và theo quy định của các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về bất động sản thì kinh doanh kho bãi (bao gồm cả mua/bán, cho thuê) dường như là kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi khi áp thuế và miễn giảm thuế 30% theo các Thông tư số 154 và 140 của Bộ Tài chính (dành cho DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động ở một số lĩnh vực) thì tiêu chí phân loại hoạt động sản xuất kinh doanh áp theo Quyết định số 10/TTg chứ không áp theo hình thức và cách hiểu đời thường.

Bạn đọc vui lòng đọc kỹ các nội dung trong thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính để giải thích cho cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp cùng hiểu và làm đúng.

(eFinance)