Chưa xuất hóa đơn, nộp thuế GTGT cho số tiền tạm ứng có coi là trốn thuế?

Hỏi: Đơn vị chưa xuất hóa đơn và nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền đã được phòng tài nguyên và môi trường tạm ứng từ năm 2011 và đầu năm 2012 có bị xem là hành vi trốn thuế và chậm nộp thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trả lời: Thư bạn đọc không nêu rõ trường hợp của bạn có hợp đồng kinh tế ký với phòng tài nguyên và môi trường (phòng TN&MT) không? Và khoản tạm ứng đó với nội dung kinh tế về việc gì?

Vì vậy chúng tôi giả định rằng doanh nghiệp (DN) của bạn thực hiện một dịch vụ cho phòng TN&MT, dịch vụ này diễn ra trong khoảng thời gian nhất định và phòng TN&MT trả tiền dần cho DN dưới hình thức tạm ứng.

Theo quy định hiện hành, khi bán hàng, cung cấp dịch vụ thì phải xuất hoá đơn, và căn cứ vào hoá đơn để kê khai thuế GTGT và hạch toán doanh thu. Tại điểm a, khoản 2, điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Trường hợp của bạn chưa xuất hoá đơn, chưa kê khai nộp thuế GTGT thì có vi phạm quy định về hoá đơn và khai thuế GTGT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu DN khắc phục ngay bằng cách xuất hoá đơn và khai thuế GTGT thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế.

(eFinance)