Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản trả lời công văn số 86/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng của Công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam (mã số thuế: 2200325351).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Khoản 3(a) Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT: "a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.".

Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng nước ngoài và thỏa thuận khách hàng nước ngoài thanh toán vào tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (Chi nhánh BIDV Sóc Trăng). Đồng thời Công ty có Hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ với Chi nhánh BIDV Sóc Trăng, trong đó thỏa thuận Công ty vay nợ và trả nợ Chi nhánh BIDV Sóc Trăng bằng toàn bộ giá trị hàng hóa xuất khẩu có liên quan.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3(a) Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, nếu Chi nhánh BIDV Sóc Trăng có văn bản thông báo cho Công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam về số tiền đã nhận được từ khách hàng nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu có liên quan theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) và các thông tin theo Hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ nêu trên thì văn bản này là chứng từ thanh toán qua ngân hàng được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có liên quan.

(eFinance)