Chứng từ thanh toán vé máy bay có được tính vào chi phí để trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Hỏi: Chi phí vé máy bay do người lao động tự đặt vé online và tự thanh toán bằng credit card cá nhân. Sau đó, công ty thanh toán lại cho người lao động toàn bộ chi phí này. Chứng từ thanh toán bao gồm: vé máy bay điện tử (tên cá nhân), boarding pass và bảng sao kê thẻ credit card (cá nhân). Như vậy, chi phí này có được khấu trừ khi quyết toán thuế TNDN không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thông tư số 123/2012 (trước đây là Thông tư số 18/2011, Thông tư số 130/2008 không cấm doanh nghiệp (DN) hạch toán vào chi phí khoản chi THANH TOÁN TIỀN VÉ MÁY BAY CHO LAO ĐỘNG CỦA DN là người nước ngoài mỗi năm 01 lần. Tuy nhiên, khoản chi này phải được ghi tại một trong các tài liệu: Hợp đồng lao động của DN ký với lao động người nước ngoài, thoả ước lao động tập thể, quy chế tài chính, quyết định của lãnh đạo cao nhất của DN.

Việc thực hiện mua vé MB do DN mua cho cá nhân hay cá nhân trực tiếp mua bằng TK cá nhân hoặc thẻ credit của cá nhân, sau đó cá nhân đó làm chứng từ yêu cầu DN thanh toán thì đều là chứng từ thực tế phát sinh chi phí, cho nên đều được chấp nhận.

Bạn lưu ý rằng, mỗi một năm chỉ được một lần thanh toán, còn nhân viên về nhiều lần là việc của cá nhân, DN không được thanh toán.

(eFinance)