Chứng từ thu hội phí của hội viên cá nhân và hội viên tổ chức

Hỏi: Cơ quan tôi là Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam. Hiệp hội có thu lệ phí tham gia và hội phí của các hội viên tham gia Hiệp hội. Hiện tại khi thu lệ phí, hội phí chúng tôi cấp phiếu thu có chữ ký người có thẩm quyền và dấu của Hiệp hội. Chúng tôi muốn biết Bộ tài chính có thông tư nào hướng dẫn về việc cấp biên lai, hóa đơn cho các hội viên khi Hiệp hội thu lệ phí, hội phí hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Các khoản đóng góp của hội viên được gọi là Hội phí, không phải là lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001 của UB thường vụ quốc hội. Tuy nhiên, rất lấy làm tiếc rằng các hiệp hội và hội viên của họ thường không rõ điều này và luôn gọi khoản đóng góp đó là LỆ PHÍ.

Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫ đã quy định rõ: Chỉ có cơ quan nhà nước mới có quyền thu LỆ PHÍ  và chứng từ sử dụng là Biên lai thu lệ phí chứ không được dùng PHIẾU THU.

Đối với các khoản thu của Hiệp hội, Hội nghề nghiệp,… theo điều lệ của tổ chức đó thì được phép dùng phiếu thu làm chứng từ, số tiền thu được phải ghi vào sổ sách kế toán, sử dụng đúng mục đích theo nguyên tắc minh bạch, công khai.

Với trường hợp của bạn, việc Hiệp hội dùng phiếu thu có đóng dấu là phù hợp.

Bạn đọc có thể tham khảo Thông tư số 63/ 2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí  để hiểu thêm về việc này.

(eFinance)