Chuyển loại hình nộp thuế khoán sang nộp thuế theo kê khai

Hỏi: Hiện nay cơ sở tôi đang thực hiện theo phương pháp khoán doanh số kinh doanh, đại lý hưởng hoa hồng bánh kẹo. Vậy tôi muốn chuyên lên phương pháp trực tiếp trên GTGT (sổ sách kế toán trường hợp 1 – kê khai theo mẫu 03/GTGT, Thông tư 28/TT_BTC 28/02/2011) có được không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Cơ sở của bạn hoàn toàn có quyền đăng ký để chuyển lên áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT thay vì nộp thuế theo mức doanh số khoán. Tuy nhiên, điều kiện mà bạn phải đạt được là có sổ sách kế toán theo dõi được hàng hoá mua vào, bán ra và phải dùng hoá đơn đối với mỗi trường hợp bán ra có giá trị từ 200.000 đồng trở lên (hoặc mức thấp hơn nhưng người mua yêu cầu phải có hoá đơn).

Cơ quan thuế, thông qua Hội đồng tư vấn thuế xã phường sẽ xem xét các điều kiện của bạn, có chấp thuận việc bán hoá đơn GTGT (loại thông thường) và hướng dẫn cụ thể cho bạn. Trong đó, vấn đề mấu chốt nhất là đại lý của bạn thuộc loại nào ? Bán đúng giá hưởng hoa hồng hay tên biển hiệu là đại lý nhưng thực chất là mua đứt/bán đoạn.

Khi được chấp thuận, và nếu là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì tiền hoa hồng mới chính là doanh thu của bạn, được tính trừ các chi phí điện nước theo sổ sách, chứng từ hoá đơn. Tiền hàng của cơ sở giao đại lý, hàng khuyến mại mà hãng giao đại lý có chính sách cho người mua cần được hạch toán theo dõi riêng và không tính vào doanh thu/chi phí của cơ sở.

(eFinance)