Có áp thuế suất 0% đối với hàng hoá bán cho DN đến ngày ngừng hoạt động?

Hỏi: Do công ty không bán được hàng nên đã xin dừng dự án sản xuất. Ban Quản lý đã có văn bản chấm dứt hoạt động dự án đầu tư từ ngày 03/01/2013. Vì liên quan đến việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Sao có phát sinh hoạt động xuất khẩu hàng hóa với Công ty SANYO. Vậy từ ngày 03/01/2013 Công ty SANYO-OPT Việt Nam có được áp dụng quy định đối với khu chế xuất không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Do các doanh nghiệp (DN) chế xuất có chức năng sản xuất kinh doanh để xuất khẩu, kể cả trường hợp DN bạn nêu trong thư hỏi là Công ty SANYO-OPT cho nên hàng hoá, dịch vụ đầu vào của DN này được hưởng thuế suất 0%.

Trường hợp DN bạn nêu chỉ có 01 dự án duy nhất, nay được chấp thuận cho dừng hoạt động toàn bộ thì nó không còn là DN chế xuất nữa nên bên bán hàng hoá, dịch vụ cho nó không còn được áp thuế suất 0% nữa.

Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại xem DN chế xuất kia có còn hoạt động kinh doanh khác nữa không để áp chính sách cho đúng.

(eFinance)