Có cần nộp cơ quan thuế tờ khai bổ sung KHBS không?

Hỏi: Trong quá trình kê khai thuế GTGT của DN có phát sinh phải làm thêm tờ khai KHBS bổ sung điều chỉnh thuế. Hiện nay, đơn vị đang thực hiện nộp thuế qua mạng. Trên tờ khai KHBS có tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh khai nội dung giải thích và tài liệu đính kèm. Vậy đơn vị có phải in tờ khai KHBS kèm photo tài liệu đính kèm để nộp qua cơ quan thuế?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Về nguyên tắc, khi bạn nộp tờ khai qua mạng mà mẫu KHBS cùng với tờ khai cũ trước điều chỉnh và tờ khai sau điều chỉnh đều được mạng của ngành Thuế chấp nhận (nghĩa là bạn gửi đi được rồi), đương nhiên ngành Thuế đã có đủ thông tin bạn khai bổ sung, việc như vậy là xong, không cần nộp bản in.

Tuy nhiên, về mặt pháp lý thì kỹ thuật là kỹ thuật, còn pháp luật giống như luật pháp, chưa có văn bản nào quy định như vậy cả. Trong kinh doanh, chúng ta cần giảm thiểu rủi ro mà việc của bạn đang tiềm ẩn nhiều khả năng rủi ro, cách tốt nhất đề phòng rủi ro không mong đợi, đó là: Bạn in bản đó ra thành 2 bản mang đến nộp cơ quan thuế (đề nghị đóng dấu nhận hồ sơ cho chắc ăn). Việc này hơi mất thời gian 1 chút nhưng DN hoàn toàn chủ động.

(eFinance)