Có được thanh toán khi đóng dấu mới vào chứng từ cũ?

Hỏi: Cơ quan tôi vừa đổi dấu hoạt động của đơn vị. Tôi có chứng từ thanh toán vào thời điểm tháng 02/2013, cơ quan tôi đổi dấu vào tháng 5/2013. Những chứng từ của tôi cần lãnh đạo đơn vị ký (chứng từ đó vào thời điểm tháng 2/2013) bây giờ tôi mới thanh toán. Vậy tôi có được thanh toán khi đóng dấu mới vào hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc đổi dấu cơ quan là hệ quả của việc thay đổi tổ chức và pháp luật hiện hành luôn có quy định cơ quan mới được tổ chức lại có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của tổ chức tiền thân trước đó.

Với nguyên tắc đó, những chứng từ phát sinh trong tháng 2 khi cơ quan còn dấu cũ nhưng đến tháng 5 (khi cơ quan đã có dấu mới) mới làm thủ tục thanh toán thì vẫn là phù hợp nếu như chứng từ đó là hợp pháp, phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế tại thời điểm phá sinh.

(eFinance)