Có miễn tiền thuê đất trong thời gian gián đoạn do lỗi của nhà thầu?

Hỏi: Công ty chúng tôi có xây dựng nhiều hạng mục công trình trên khu đất thuê của Nhà nước; việc xây dựng công trình được chia làm nhiều giai đoạn để phù hợp với tình hình đầu tư của công ty. Nay một số hạng mục công trình đã gần hoàn thành. Vậy, hiện chúng tôi phải làm thủ tục gì để được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo qui định Nghị định 142/2005/NĐ-CP?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Khoản 3, điều 14 Nghị định số 142/2005 quy định việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng đối với dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Không có quy định về việc miễn thu cho thời gian kéo dài thi công do lỗi của các bên liên quan đến dự án. Ví dụ, thời gian thi công theo phương án được duyệt là 3 năm, nhưng thực tế mất 4 năm do lỗi của bên thi công, thì tiền thuê đất của 1 năm vượt lên không được miễn.

Việc của bạn liên quan đến nhà thầu, lỗi do nhà thầu gây nên thì họ phải chịu phạt do thiệt hại và hệ luỵ gây ra. Bạn cần kiểm tra lại hợp đồng A-B xem có phạt họ được không. Bạn có thể gửi văn bản xin khất nợ tiền thuê đất nếu như dự án không thu xếp được vốn để nộp tiền thuê đất đúng hạn. Tuy nhiên, việc chậm nộp lại bị tính tiền 0,05%/mỗi ngày x số tiền chậm.

(eFinance)