Có phải kê khai thuế GTGT, làm báo cáo sử dụng hóa đơn của năm cũ?

Hỏi: Công ty tôi năm 2010 có thi công một số công trình và đã nghiệm thu, nhưng cho đến năm 2013 mới làm quyết toán và xuất trả hóa đơn cho chủ đầu tư. Đầu năm 2012, cục thuế kiểm tra và truy thu thuế GTGT các công trình này. Vậy công ty tôi có phải kê khai thuế GTGT và làm báo cáo sử dụng hóa đơn của những công trình này không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Mặc dù ai cũng biết lâu nay các nhà thầu xây dựng thường bị rơi vào thế bí, đó là: Không có tiền vốn để mua vật liệu xây dựng và người bán chỉ xuất trả hoá đơn khi thầu thanh toán tiền hàng. Ngược lại, có khối lượng nghiệm thu bàn giao, xuất hoá đơn GTGT để bên A có chứng từ thanh toán khối lượng và thực tế không ít nhà thầu biết rõ A chưa bố trí được vốn thanh toán nên cũng chưa vội xuất hoá đơn. DN của Bạn chắc khó tránh khỏi thực tế này.

Sự việc của doanh nghiệp (DN) nêu vi phạm quy định pháp luật của nhiều lĩnh vực nhưng cần thống nhất nguyên tắc là sai phạm lĩnh vực nào thì xử phạt theo quy định lĩnh vực đó, còn nghĩa vụ thuế đối với 1 hoạt động, 1 dịch vụ, 1 món tiền hay 1 khoản doanh thu tính thuế chỉ phải nộp 1 lần. Thuế phải thu đúng, thu đủ nhưng không thể lạm thu.

Với tình huống của DN, công trình của bạn đã nghiệm thu 2010, nhưng chưa xuất hoá đơn, chưa hạch toán doanh thu, chưa khai thuế nhưng đến năm 2012 được cơ quan thuế kiểm tra và xử lý đưa vào tính thuế (truy thu) và mãi cho đến 2013 mới quyết toán A-B, chốt số liệu chính thức để xuất hoá đơn cho A theo Hợp đồng thì đương nhiên DN phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn và hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán. Riêng việc kê khai thuế GTGT và thuế TNDN trên tờ khai định kỳ thì cần lưu ý rằng chỉ nên kê khai số liệu chênh lệch nhiều hơn so với số đã được xử lý khi cơ quan thuế kiểm tra năm 2012, DN cần có chứng từ thuyết minh cụ thể làm căn cứ hạch toán. Trường hợp số quyết toán công trình tại thời điểm năm 2013 mà thấp hơn giá trị khối lượng nghiệm thu 2010, được cơ quan thuế xử lý thì hạch toán vào khoản mục “Lỗ năm trước phát hiện trong năm nay”.

(eFinance)