Cơ quan thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật nộp thuế gì?

Hỏi: Theo Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Vậy cơ quan thu phí phải nộp những loại thuế nào? Và thủ tục đăng ký, kê khai như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thông tư số 114/2013 mà bạn đọc trích dẫn được ban hành theo khuôn khổ pháp lý là Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002, số 24/2006. Với nội dung quy định về khoản thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiên xe cơ giới… là khoản thu không thuộc NSNN. Cơ quan thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền phí thu được. Như vậy, khoản thu này được xác định là doanh thu dịch vụ kiểm định của đơn vị.

Các khoản thuế phải nộp của đơn vị được quyền thu khoản trên theo quy định hiện hành sẽ bao gồm:

Thuế môn bài: Mức thu theo vốn đăng ký cao nhất 3 triệu đồng/năm (nếu là đơn vị phụ thuộc thì nộp mức thấp hơn, 1 triệu hoặc 2 triệu đồng);

Thuế GTGT: Thuế suất 10% đối với khoản tiền phí thu được; trường hợp đơn vị có tiến hành các hoạt động khác thì mức thuế suất được xác định theo từng mặt hàng hoặc dịch vụ (thuế suất phổ biến là 10%);

Kết thúc năm, tổng số thu được trừ đi chi phí là thu nhập của đơn vị, số này chính là thu nhập chịu thuế, phải nộp thuế TNDN (năm 2014 là 22%, năm 2013 trở về trước là 25%).

Thủ tục đăng ký, kê khai thuế: Thực hiện theo Thông tư số 156/2013 (trước đây là Thông tư số 28/2011).

(eFinance)