Có thể thay thế hóa đơn đỏ bằng giấy tờ khác trên đường vận chuyển?

Hỏi: Công ty tôi sản xuất và kinh doanh nội địa sản phẩm dầu nhờn cho động cơ. Công ty có kho hàng tại TP. Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Nếu xuất hàng từ kho đến bên thứ 3, theo Thông tư 64/2013 TT-BTC thì phải có hóa đơn đỏ đi kèm khi vận chuyển. Theo yêu cầu bảo mật của bên thứ 2, công ty tôi không được tiết lộ giá bán. Vậy công ty tôi có thể thay thế hóa đơn đỏ bằng một giấy tờ nào khác không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Câu chuyện của các bạn chính là việc bên thứ 2 là nhà môi giới, theo quy định tại Thông tư 64/2013 đòi hỏi doanh nghiệp của bạn phải có hoá đơn GTGT với người mua là bên thứ 2, kèm theo chứng từ vận chuyển hàng, hợp đồng với bên thứ 2, trong đó ghi rõ địa điểm giao hàng tại địa điểm của bên thứ 3.

Cách tốt nhất có thể là cho hoá đơn GTGT vào phong bì dán kín để lái xe không thể biết được và chỉ trong trường hợp hàng bị bắt giữ theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra trên đường đi, có thông tin mệnh lệnh của người có thẩm quyền thì lái xe mới được bóc bì thư.

Bạn có thể làm bên thứ 3 hài lòng bằng cách là: Họ phải đề xuất cách nào đó có thể thay được hoá đơn đỏ, đồng thời chia sẻ rủi ro với bạn nếu một khi có xảy ra sự kiện gây thiệt hại.

(eFinance)