Có thu nhập tại 3 công ty khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Hỏi: Tôi làm việc cho 3 công ty A, B, C đều ký HĐLĐ dài hạn 24 tháng. Riêng tại công ty A tôi có tham gia đóng BHXH. Mức thu nhập hàng tháng tại 3 công ty là 6 triệu đồng. Tại công ty B và C khi trả lương tháng cho tôi họ nói sẽ thu lại 10%, nhưng theo tôi hiểu thì tôi chỉ bị thu theo bậc luỹ tiến (theo Điểm b 1, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111) như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trả lời: Bạn chọn công ty A nơi đóng BHXH là nơi khai giảm trừ gia cảnh nên công ty A sẽ khấu trừ thuế theo giảm trừ gia cảnh, còn công ty B và công ty C sẽ khấu trừ 10%. Cuối năm cả 3 công ty A , B và C đều phải cấp cho bạn chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu số CTT56) và bạn phải tự khai quyết toán thuế (vì bạn có thu nhập từ 3 nơi).

Nếu bạn chọn công ty A là nơi bạn uỷ quyền quyết toán thuế thì các chứng từ khấu trừ do công ty B và công ty C cấp, bạn phải nộp cho công ty A. Khi tổng hợp quyết toán thì mới cộng thu nhập của 3 nơi, tính giảm trừ gia cảnh rồi tính ra số thuế phải nộp. Sau đó, so với số thuế đã nộp do công ty B và công ty C khấu trừ thì ra số thuế bạn được hoàn lại hoặc nộp thêm (trường hợp của bạn là được hoàn lại).

Việc khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% với những thu nhập từ 2 triệu đồng/lần được áp dụng từ 01/07/2013. Việc cá nhân có CMND để công ty A làm mã số thuế và ghi vào hợp đồng tuy không ảnh hưởng đến thuế TNCN bị khấu trừ nhưng giúp cho công ty A có cơ sở chắc chắn hơn khi bảo vệ chi phí tiền lương khi xác định chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế.

(eFinance)