Có trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất?

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài đến địa phương (huyện) hợp tác đầu tư, UBND tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập công ty TNHH, có giấy phép đăng ký kinh doanh vốn đầu tư nước ngoài 100%. UBND tỉnh có chủ trương giao đất để công ty lập dự án đầu tư. Công ty TNHH đồng ý nộp một lần nhưng đề nghị tách riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ tiền thuê đất cho công ty.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung là Nhà nước thực hiện giao đất sạch cho nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng do đất được giao đang có người sử dụng, cần phải thu hồi để giao cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dự án trên của bạn với thông tin như nêu trong thư hỏi thì chưa được minh bạch cho lắm và nó không gần với trường hợp phải bồi thường để giải phóng mặt bằng. Việc của bạn, nói một cách rất đời thường thì không hợp đạo lý, bởi nó giống như câu chuyện là: Anh mua tài sản của tôi rồi tôi lại cho anh trừ vào số tiền anh phải trả tôi về thuê đất thì cũng chính là việc tôi biếu không anh đống tài sản của tôi trên mảnh đất này cho xong, đỡ phải tốn kém nhân lực cán bộ họp hành đo đạc, khảo sát, phòng bì, ăn uống… mà lại không bị mang tiếng là đền bù, giải phóng mặt bằng.

Các tốt nhất mà chúng tôi tham mưu là: Bạn nên có công văn gửi đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để được hướng dẫn bằng văn bản, thuận tiện cho việc thực hiện sau này.

(eFinance)